Orthodontie, Inman Aligner
Eigen, cosmetische, visie

Orthodontie houdt meer in dan het mooi recht zetten van een rij tanden. Als tanden scheef staan of niet goed aansluiten, kan dit leiden tot gebitsproblemen en uiteindelijk zelfs tot tandverlies. Het is dus van groot belang de positie en oriëntatie van de tanden te corrigeren.

ACCT heeft een eigen, cosmetische, visie op orthodontie. In plaats van een beugel waarmee u een jaar of langer zichtbaar moet rondlopen, werken de tandartsen van ACCT met innovatieve middelen die in veel kortere tijd het gewenste resultaat bereiken. De eventueel noodzakelijke orthodontie maakt deel uit van een totaalplan binnen één en dezelfde praktijk. Hierdoor bent u zeker van een goed functionerend gebit en een keurige rij tanden die er mooi uitzien en goed schoon te houden zijn.

Bel ons gerust voor meer informatie: +31 (0)20 613 1411.

Ons doel: een duurzaam, mooi gebit.

Inman Aligner
What is it?

The Inman Aligner is a simple removable appliance used to align front teeth quickly and safely. It’s ideal as a stand alone treatment or to prealign teeth prior to further cosmetic options such as bonding or minimal veneers.

How does it work?

The Inman Aligner has Nickel Titanium coil springs that power two aligner bows that gently oppose each other, guiding the teeth into their new position. These gentle forces are active over a very large range of movement, which is why the Inman Aligner works so quickly.

The image below shows the squeeze effect of the two aligner bows on the front teeth. The inner bow pushes forwards, while the outer bow pulls back on the front teeth.

How long is the treatment with the Inman Aligner?

Most cases are completed within 6-18 weeks. Your Inman Aligner dentist will give you a realistic guide of what to expect.

What’s involved in Treatment with the Inman Aligner?

  • Find a Certified dentist who will determine if the Inman Aligner is suitable for you.
  • Impressions are needed so that the lab can fabricate your custom made Inman Aligner.
  • Initial fitting of the Aligner.
  • Wear the Aligner 16-20 hours a day
  • Regular Inman checks every 2-3 weeks.
  • As with other orthodontic treatment, after treatment is completed with the Inman Aligner, retention is recommended for life to prevent relapse. Retention can come in the form of a lingually bonded retainer or an Essix retainer.

© Copyright - ACCT Cosmetische Tandheelkunde